Androidアプリのセキュリティチェックはsecroid(セキュロイド)

そのアプリのパーミッションおぼえてますか? 覚えてますよね?

Gapp - ONCE AND FUTURE HOUSE

このアプリに潜むリスク

バックグラウンドで動作します
GPSでの詳細な位置情報(精度:10m~300m)
GPSによりアプリケーションの動作位置を調べられるため、自宅などの位置を知られてしまうことになります。
    • 目的:不明
    • 送信先:
URLを生成しています
URLを生成して情報を送信又は受信します
レシーバを登録します
ファイルを読んでいます

アプリ画像

このアプリは、以下で紹介されました。

DESCRIPTION

Beeldend kunstenaar en onderzoeker Krien Clevis heeft, in het kader van haar promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden (promotiedatum 17 oktober 2013), een expositie samengesteld, getiteld The Once and Future House (Het huis dat zou zijn), waarbij zij gebruik maakt van diverse media op diverse locaties.

Zij heeft een installatie gebouwd, getiteld Familiehuis/Halte -2, die geënt is op een klassiek atriumhuis, dat ontworpen is als ondergronds huis (op het tweede parkeerdek) ter hoogte van de Amsterdamse metrohalte Rokin in aanbouw, waarbij zij met het ruimte-/tijdsbegrip speelt, en toont wat in oude bodemlagen aangetroffen zou kunnen zijn. Zelfs de constructieschijf van de metro die het huis zou doorboren, werd gebouwd. Het is een spel met tijd en ruimte omgekeerd evenredig met de ontdekking van Pompeii nadat het in 79.n.Chr. onder een laag vulkaanas bedolven was. In Rome, Pompeii en Cerveteri heeft Clevis onderzoek gedaan naar het klassieke atriumhuis en naar Etruskische graftomben die een vergelijkbaar architectonisch grondprincipe kennen. Fellini liefhebbers zullen aanknopingspunten vinden met de film Roma (1972) en de aanleg van de metrolijn B in Rome. De installatie was bedoeld als een nieuw oud huis met kunst van deze tijd.

Voor de locatie Rokin is deze interactieve App ontwikkeld rondom de bouwwerkzaamheden van de metroschacht, die toegankelijk is voor een grote groep bezoekers, passanten, bewoners, toeristen die zich op het Rokin bewegen. In samenwerking met de Noord/Zuidlijn is 3D-animatiemateriaal vervaardigd dat zowel voor deze GApp als voor een 3D-animatiefilm gebruikt is. Al ‘gravend’ kunt u zich een weg banen naar het ondergrondse huis. In de Oude Universiteitsbibliotheek te Leiden is de belangrijkste kamer van het huis, Familiekamer/Halte -2, op ware grootte gebouwd. Daar is ook de mini-installatie, de maquette (1:10) van het complete huis te zien. Bezoekers van de expositie in Leiden kunnen zich door middel van een QR-code in verbinding stellen met de Noord/Zuidlijn. (De tentoonstelling loopt tot vrijdag 13 december 2013, Oude UB, Rapenburg 70, Leiden).

Techniek App: 2CoolMonkeys, 3D-animatie: Jan van Staverden. Met dank aan Witteveen+Bos en Noord/Zuidlijn. Voor meer informatie: krien.clevis@planet.nl.

ビジュアルアーティストと研究者Krienクレビスは、ライデン大学(卒業年月日2013年10月17日)、彼女は様々なメディアを使用していたらと未来ハウス(であろう家)と題し、構成展示会で彼女の博士課程の研究の過程で、い様々な位置で。

彼女は、スペースを取って、ファミリーハウス建設中アムステルダム地下鉄ストップローキンに隣接する地下家(第2駐車場デッキで)として設計されている古典的なアトリウムの家にある停止/ -2、題し建て工場を持っています/時間の再生、そして何ができるかを示しているという概念。古代の土層で発見でも、穴を開ける家が建てられたであろう地下鉄ディスクの建設。それは逆に79.n.Chrで後のポンペイの発見に比例したゲーム空間の時間ですと。火山灰の層の下に埋葬された。ローマでは、ポンペイとチェルヴェテリクレビスは、古典的なアトリウムの家を研究し、同じような建築の基本原理を持っているエトルリアの墓からしています。フェリーニの愛好家はフィルムローマ(1972)とローマの地下鉄B線の建設との類似点を見つけるでしょう。インストールは、我々の時代の芸術と新しい古い家として意図されていた。

訪問者の大規模なグループにアクセス可能である地下シャフトの建設を中心に発展し、このインタラクティブなアプリをローキン場所については、通行人、住民、観光客がローキン上を移動。ノース/サウス·ラインと協力して3DアニメーションとしてGAPPの両方に使用されている3Dアニメーション素材です。あなたは地下の家に自分の道を見つけることができるアル '掘る'。ライデンの古い大学では家の中で最も重要な部屋、家族/ストップ-2、組み込みのフルサイズです。ミニセットアップを参照するための完全な家のモデル(1:10)もあります。ライデンの展覧会への訪問者は、QRコードを使ってノース/サウス·ラインと通信することができます。 (展覧会は2013年12月13日(金曜日)、旧図書館、Rapenburg 70、ライデンまで実行されます)。

技術アプリケーション:2CoolMonkeys、3Dアニメーション:ヤン·ファン·Staverden。ウィッテフェーン+ボス、北/南行に感謝します。詳細情報:krien.clevis @ planet.nl。

もっと読む

ユーザーレビュー

平均評価:mid

アクセス許可

このアプリは下記にアクセスする場合があります。

精細な位置情報(GPS)
携帯端末上で正確な現在地を特定できる情報源(GPSなど)を利用できる場合は、その情報源にアクセスします。この許可を悪意のあるアプリに利用されると、ユーザーの現在地が特定される恐れに加え、電池の消費量が増える恐れがあります。
完全なインターネット アクセス
ネットワークソケットの作成をアプリに許可します。
USB ストレージのコンテンツの変更/削除、SD カードのコンテンツの変更/削除
USBストレージへの書き込みをアプリに許可します。SDカードへの書き込みをアプリに許可します。
もっと読む

関連アプリ

基本情報