Androidアプリのセキュリティチェックはsecroid(セキュロイド)

いつも無料あなたの隣に近よるターゲット広告

Gapp - ONCE AND FUTURE HOUSE

このアプリに潜むリスク

バックグラウンドで動作します
GPSでの詳細な位置情報(精度:10m~300m)
GPSによりアプリケーションの動作位置を調べられるため、自宅などの位置を知られてしまうことになります。
    • 目的:不明
    • 送信先:
URLを生成しています
URLを生成して情報を送信又は受信します
レシーバを登録します
ファイルを読んでいます

アプリ画像

このアプリは、以下で紹介されました。

DESCRIPTION

Beeldend kunstenaar en onderzoeker Krien Clevis heeft, in het kader van haar promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden (promotiedatum 17 oktober 2013), een expositie samengesteld, getiteld The Once and Future House (Het huis dat zou zijn), waarbij zij gebruik maakt van diverse media op diverse locaties.

Zij heeft een installatie gebouwd, getiteld Familiehuis/Halte -2, die geënt is op een klassiek atriumhuis, dat ontworpen is als ondergronds huis (op het tweede parkeerdek) ter hoogte van de Amsterdamse metrohalte Rokin in aanbouw, waarbij zij met het ruimte-/tijdsbegrip speelt, en toont wat in oude bodemlagen aangetroffen zou kunnen zijn. Zelfs de constructieschijf van de metro die het huis zou doorboren, werd gebouwd. Het is een spel met tijd en ruimte omgekeerd evenredig met de ontdekking van Pompeii nadat het in 79.n.Chr. onder een laag vulkaanas bedolven was. In Rome, Pompeii en Cerveteri heeft Clevis onderzoek gedaan naar het klassieke atriumhuis en naar Etruskische graftomben die een vergelijkbaar architectonisch grondprincipe kennen. Fellini liefhebbers zullen aanknopingspunten vinden met de film Roma (1972) en de aanleg van de metrolijn B in Rome. De installatie was bedoeld als een nieuw oud huis met kunst van deze tijd.

Voor de locatie Rokin is deze interactieve App ontwikkeld rondom de bouwwerkzaamheden van de metroschacht, die toegankelijk is voor een grote groep bezoekers, passanten, bewoners, toeristen die zich op het Rokin bewegen. In samenwerking met de Noord/Zuidlijn is 3D-animatiemateriaal vervaardigd dat zowel voor deze GApp als voor een 3D-animatiefilm gebruikt is. Al ‘gravend’ kunt u zich een weg banen naar het ondergrondse huis. In de Oude Universiteitsbibliotheek te Leiden is de belangrijkste kamer van het huis, Familiekamer/Halte -2, op ware grootte gebouwd. Daar is ook de mini-installatie, de maquette (1:10) van het complete huis te zien. Bezoekers van de expositie in Leiden kunnen zich door middel van een QR-code in verbinding stellen met de Noord/Zuidlijn. (De tentoonstelling loopt tot vrijdag 13 december 2013, Oude UB, Rapenburg 70, Leiden).

Techniek App: 2CoolMonkeys, 3D-animatie: Jan van Staverden. Met dank aan Witteveen+Bos en Noord/Zuidlijn. Voor meer informatie: krien.clevis@planet.nl.

もっと読む

ユーザーレビュー

平均評価:mid

アクセス許可

このアプリは下記にアクセスする場合があります。

精細な位置情報(GPS)
携帯端末上で正確な現在地を特定できる情報源(GPSなど)を利用できる場合は、その情報源にアクセスします。この許可を悪意のあるアプリに利用されると、ユーザーの現在地が特定される恐れに加え、電池の消費量が増える恐れがあります。
完全なインターネット アクセス
ネットワークソケットの作成をアプリに許可します。
USB ストレージのコンテンツの変更/削除、SD カードのコンテンツの変更/削除
USBストレージへの書き込みをアプリに許可します。SDカードへの書き込みをアプリに許可します。
もっと読む

関連アプリ

基本情報